Borne Sulinowo z GPS po bunkrach

Przewodnik turystyczny Borne Sulinowo z GPS po bunkrach  

Wydanie drugie z 2015 r.                             ( N A K Ł A D    W Y C Z E R P A N Y )

Rozdział I przedstawia krótki zarys historii Pomorza, Pomorza Przedniego i Pomorza Zachodniego oraz historię budowy Walu Pomorskiego.

Rozdział II zawiera ogólną mapę przebiegu Wału Pomorskiego, opis konstrukcji, klasyfikacja i wyposażenie schronów, przygotowania i walki o Wał Pomorski, opis grup warownych i urządzeń hydrotechnicznych.

Rozdział III przedstawia przebieg umocnień Wału Pomorskiego na terenie gminy Borne Sulinowo od wsi Grabno do wsi Nadarzyce. Na prawie 30-kilometrowym odcinku zinwentaryzowano 96 bunkrów. Każdy obiekt ma bogatą dokumentację zdjęciową i określone współrzędne geograficzne. Lokalizację schronów przedstawiono na 16 szczegółowych mapkach umożliwiających ich odszukanie również bez konieczności korzystania z nawigacji satelitarnej.

Rozdział IV opisuje schrony ćwiczebne znajdujące się na dawnym niemieckim poligonie wojskowym. Wszystkie odnalezione bunkry (71 szt.) zostały sfotografowane, namierzone odbiornikiem GPS i przedstawione na 11 szczegółowych mapkach.

Rozdziały V-VII przedstawiają zwymiarowane rysunki konstrukcyjne bunkrów poligonowych, fotografie archiwalne z garnizonu Gross Born oraz fotografie przedmiotów znalezionych i wykopanych na Wale Pomorskim.


Format: 21 x 15 cm
Okładka: miękka
Papier: kredowy
Stron kolorowych: 189
ISBN: 978-83-929533-0-2
Cena książki z wysyłką: 40 zł.                      (N A K Ł A D    W Y C Z E R P A N Y )
Zamówienia na adres e-mail: geopawlak@op.pl
Wpłaty na konto: 45 1020 2791 0000 7002 0244 3992