Wał Pomorski z GPS po bunkrach

Przewodnik turystyczny po fortyfikacjach środkowoeuropejskich i Wale Pomorskim

Rozdział I przedstawia historię budowy fortyfikacji w kontekście sytuacji geopolitycznej w jakiej znalazła się Europa po zakończeniu I wojny światowej. Oprócz Wału Pomorskiego, w krótkim zarysie, opisane są również: Międzyrzecki Rejon Umocniony, Linia Środkowej Odry, Linia Maginota, Linia Zygfryda, Wał Atlantycki, Linia Mołotowa, fortyfikacje Prus Wschodnich, fortyfikacje polskie, czechosłowackie, szwajcarskie i albańskie.

Rozdział II poświęcono ogólnej charakterystyce umocnień Wału Pomorskiego. Jest historia jego budowy, dane dotyczące konstrukcji i wyposażenia, podział uwzględniający funkcje, typy i klasy obiektów, ogólna mapa przebiegu, schematy typowych schronów, słowniczek bunkrowych napisów.

Rozdział III opisuje walki w pasie natarcia 1. Armii Wojska Polskiego od Złotowa do Mirosławca, oraz zmagania 61. I 47. Armii 2. Frontu Białoruskiego na odcinku Wałcz – Tuczno, które są zobrazowane na jedenastu, kolorowych batalistycznych mapkach.

Rozdział IV szczegółowo opisuje 60-kilometrowy pas Wału Pomorskiego od Nadarzyc, poprzez Wałcz, do Tuczna. Przedstawiono pełną inwentaryzację wszystkich znajdujących się tam schronów. Każdy z 229 obiektów został sfotografowany, opisany i namierzony odbiornikiem GPS. Całość rozdziału została podzielona na 5 odrębnych części (odcinków). Każdy odcinek posiada swój odrębny opis wraz z ciekawostkami i atrakcjami turystycznymi znajdującymi się w danym regionie. Są one poprzedzone mapami zbiorowymi w skali 1:50 000, po których następują mapki szczegółowe w skali 1:10 000 (ogółem 28 szt.). Pozwala to na łatwe odszukanie bunkrów nawet bez konieczności korzystania z nawigacji satelitarnej.


Format: 24 x 16 cm
Okładka: miękka
Papier: kredowy
Stron kolorowych: 210
ISBN: 978-83-929533-1-9
Cena książki z wysyłką – 40 zł.                                                                                                                                                                   Zamówienia na adres e-mail: geopawlak@op.pl
Wpłaty na konto: 63 2030 0045 1110 0000 0032 2660